logo2.gif

Co słychać w naszej szkole?

 

Witaj na naszej stronie mamy nadzieję, że Ci się spodoba.

Zapraszamy ponownie.

W dniu 5.06.2018 roku w Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozowie miało miejsce podsumowanie XII edycji programu ,,Trzymaj Formę". Program realizowany był metodą projektu, dzięki czemu wykraczał poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. „Trzymaj Formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Odbiorcami programu są uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Działania programowe kierowane są również do rodziców, ponieważ to oni wywierają decydujący wpływ na wzorce zachowań swoich dzieci. Najlepszym sposobem kształtowania postaw prozdrowotnych, w tym prawidłowych nawyków młodzieży w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, jest bowiem przykład samych rodziców.

W ramach programu ogłoszony został konkurs na pracę plastyczną/ plakat promujący zdrowy styl  życia w szkole, domu i środowisku w aspekcie:

a)      zdrowego odżywiania i zbilansowanej diety,

b)      aktywności fizycznej,

c)      kreowania wizerunku człowieka wolnego od szkodliwych uzależnień.

 Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 7 Patrycja Mikoś, która za udział w konkursie otrzymała nagrodę ufundowaną przez wójta gminy Domaradz p. Jana Kędrę.

Anna Lenart psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Brzozowie wygłosiła referat dotyczący zaburzeń odżywiania. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Mariola Szuba.


Free business joomla templates