logo2.gif

Co słychać w naszej szkole?

 

Witaj na naszej stronie mamy nadzieję, że Ci się spodoba.

Zapraszamy ponownie.

13 września 2018 r. w Zespole Szkół w Golcowej odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klasy VI, VII, VIII oraz III gimnazjum. Kandydaci zostali wybrani tydzień wcześniej przez koleżanki i kolegów z poszczególnych klas. Zgłoszenia przyjmowała pani Anna Zawada, która pełni funkcję opiekuna SU.

Głosowanie rozpoczęło się  o godz. 9.10 i trwało do 10.10. Lokal wyborczy mieścił się w klasie VII. Po oddaniu głosu przez wszystkich obecnych,  komisja wyborcza w składzie: Laura Świder, Weronika Suchorabska, Katarzyna Suchorabska i Piotr Ćwiąkała podliczyła głosy, a następnie wyłoniono skład SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Przewodniczący – Olivier Wyskiel

Z-ca przewodniczącego – Emilia Żelazko

Skarbnik – Wiktoria Zając

Członkowie:

  • Natalia Mikoś
  • Tomasz Słomski

Głosujących, z zasadami oddawania ważnego głosu zapoznała pani Maria Gotfryd. Każdy przybyły potwierdzał swoim podpisem swoją obecność i odbiór karty, następnie wybierał swojego kandydata- stawiał znak „X” i wrzucał „głos” do urny.

Mamy nadzieję, że nowy skład Samorządu Szkolnego sprosta oczekiwaniom wyborców. Przedsięwzięcie to miało na celu przybliżyć uczniom zasady Wyborów Parlamentarnych i zachęcić ich do tego, żeby w przyszłości poszli do urn i  odpowiedzialnie podejmowali ważne decyzje dla naszego kraju.

Anna Zawada

  Maria Gotfryd

Free business joomla templates