logo2.gif

Co słychać w naszej szkole?

 

Witaj na naszej stronie mamy nadzieję, że Ci się spodoba.

Zapraszamy ponownie.

 Od 15.03.2023r. w Zespole Szkół w Golcowej  odbywać się będą zajęcia profilaktyczne dla uczniów z klas IV-VIII. Prowadzone będą one przez profilaktyków- socjoterapeutów z Centrum Socjo-Pedagogicznego „Team”. W ramach tych spotkań poruszane będą min. takie zagadnienia jak profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych i czynników behawioralnych. Uczestnicy będą mieć również okazję usprawnić umiejętność efektywnej komunikacji, rozpoznawania i odreagowywania własnych emocji.     Mając na uwadze fakt, iż  na efektywność i trwałość wdrażanych działań profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży ma istotny wpływ   podnoszenie wiedzy oraz  świadomości rodziców na temat zagrożeń oraz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży  w codziennych oddziaływaniach, zaplanowano również spotkanie  dla Rodziców  nt. „ Dziecko    w świecie nowych mediów- szanse i zagrożenia z cyberprzestrzeni dla prawidłowego rozwoju dzieci   i młodzieży.”         

Powyższe przedsięwzięcie udało się zorganizować przy  współpracy  z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

                                     

Free business joomla templates