Rada rodziców

Przewodnicząca Katarzyna Domoń
Wiceprzewodniczący Małgorzata Filip
Skarbnik Józefa Pełdiak
Sekretarz Sabina Suchorabska
Członek Beta Kudła
Członek Elżbieta Rachwał

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca Marlena Łukaszyk
Wiceprzewodniczący Piotr Kielnar
Członek Piotr Skotnicki

Dane Kontaktowe

Adres

36-230 Domaradz, Golcowa 456

Email

sp1golcowa@domaradz.pl

Numer Telefonu

134304505 (pokój nauczycielski)

134347506(dyrekcja)