logo2.gif

Co słychać w naszej szkole?

 

Witaj na naszej stronie mamy nadzieję, że Ci się spodoba.

Zapraszamy ponownie.

W przeszłości, aż do 1944 r. ludność Golcowej utrzymywała się niemal wyłącznie z rolnictwa. Niektórzy oprócz pracy na roli zajmowali się także rzemiosłem - zwłaszcza wytwarzaniem wyrobów z wikliny, które przez cały okres międzywojenny do lat 70-tych XX wieku stanowiło golcowską specjalność. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w związku z rosnącym uprzemysłowieniem Polski, wielu mieszkańców wsi wyjeżdżało na stałe do śląskich kopalni, zasilało szeregi robotników fabrycznych w wielkich miastach. Ci, którzy nie zdecydowali się na opuszczenie wsi podejmowali pracę w zakładach Rzeszowa, Brzozowa, Sanoka, Krosna stając się ludnością dwuzawodową tzw. chłopo- robotnikami. 

Załamanie się gospodarcze Polski na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, a także późniejsza tzw. transformacja ustrojowa spowodowała utratę pracy przez ludzi zatrudnionych w przemyśle oraz nieopłacalność produkcji rolnej. Zjawisko to szczególnie ostro wystąpiło na terenie powiatu brzozowskiego, który uznany został za region strukturalnego bezrobocia. Obecnie mieszkańcy Golcowej nie mają zbyt wielu możliwości zarobkowania - nieliczni mają pracę w placówkach handlowych lub firmach usługowych często położonych daleko od rodzinnej wsi, większość utrzymuje się z dorywczych prac w rzemiośle, usługach lub rolnictwie. Na miejscu istnieją jedynie: tartak i dwie firmy budowlane "Elektrobud" i "Drogbud". Nie dziwi, więc fakt, że wielu Golcowian, zwłaszcza młodych wyjeżdża szukać pracy w krajach Unii Europejskiej bądź w USA i często pozostaje tam już na stałe. Ostatnio próbuje się na terenie Golcowej rozwijać agroturystykę, być może ta dziedzina stanie się w przyszłości głównym źródłem dochodu ludności. 

Na sieć handlową Golcowej składa się obecnie dziewięć sklepów spożywczo-przemysłowych, trzy bary oraz punkt apteczny. Opiekę medyczną zapewnia Wiejski Ośrodek Zdrowia. We wsi istnieją też dwie szkoły Zespół Szkół w Golcowej (Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Gimnazjum) Szkoła Podstawowa Nr 2. Golcowa posiada regularną komunikację autobusową PKS z Brzozowem i Krosnem zaś prywatna firma przewozowa "Kudlik-Transport" zapewnia połączenia z Sanokiem i Rzeszowem. 

Free business joomla templates