logo2.gif

Co słychać w naszej szkole?

 

Witaj na naszej stronie mamy nadzieję, że Ci się spodoba.

Zapraszamy ponownie.

Na terenie Golcowej zachowało się raczej niewiele obiektów zabytkowych i są to niemal wyłącznie dawne chaty wiejskie niekiedy z zachowaną jeszcze strzechą. Najcenniejszy przykład tego rodzaju budowli do niedawna znajdował się w środku wsi. W pewnej odległości od wspomnianego obiektu, na sąsiadującym od północy wzgórzu znajdowały się do niedawna resztki drewnianego wiatraka. Obok zabudowań szkoły podstawowej i gimnazjum znajduje się budynek dawnej remizy strażackiej, zbudowany z drewna w 1931 r. ze składek członków drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej - dowód obywatelskiej postawy i społecznego zaangażowania mieszkańców Golcowej - lata trzydzieste to przecież okres wielkiego ubóstwa na wsi polskiej zwłaszcza galicyjskiej. 

Jednak żaden ze wspomnianych wyżej obiektów nie dorównuje rangą najwspanialszemu zabytkowi Golcowej - stanowiącemu dumę, a zarazem i wizytówkę wsi - parafialnemu kościołowi św. Barbary, znajdującemu się, co godne uwagi, na samej granicy z Domaradzem. Świątynię tę zaczęto wznosić po 1448 roku budowę ukończono prawdopodobnie około 1485 roku, ale konsekracji dokonał dopiero w 1589 roku biskup przemyski Wojciech Baronowski. Kościół ten późniejszych wiekach poddawany był kilku gruntownym przebudowom w wyniku, których zatracił część cech stylowych (m.in. drewniane podcienia okalające budynek z trzech stron - tzw. Soboty rozebrane w trakcie przebudowy z lat 1885-1887). Zachowana została jednak unikalna konstrukcja więźby dachowej oraz wspaniałe wyposażenie wnętrza, na które składają się trzy barokowe ołtarze z 1628 roku (główny p.w. Św. Rodziny -sam obraz pochodzi z czasów późniejszych - 1785 roku, prawy, boczny - Matki Bożej Nieustającej Pomocy i lewy boczny p.w. św. Barbary - patronki świątyni), ołtarz Dzieciątka Jezus wykonany w stylu pseudobarokowym przez artystę z Gwoźnicy Dolnej w latach 1948-1949, znajdujący się na prawej, południowej ścianie prezbiterium. W ołtarzu tym znajduje się wysoka na 60 cm figurka Dzieciątka Jezus przystrojonego w piękne szaty w koronie na głowie. Figurka ta jest kopią cudownej statuetki Pana Jezusa - t. zw. Jezulonka znajdującej się w kościele OO. Karmeltów w Pradze. Ufundowała ją mieszkanka Golcowej Maria Śmigiel (zm. 1953 r.) Z tego samego okresu, co ołtarze główny i boczne pochodzi znajdująca się po północnej ścianie prezbiterium ambona. Zaś o sto lat późniejsza jest barokowa pokrywa chrzcielnicy przedstawiająca scenę chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Sama chrzcielnica to jeden z dwóch najcenniejszych zabytków golcowskiego kościoła - wykonana z kamienia (piaskowca) w stylu gotyckim, w końcu XV w, niemy świadek pierwszych lat istnienia wsi. 

Drugiego zabytku, rzeźby gotyckiej z terenu Golcowej - piętnastowiecznej drewnianej figurki Pana Jezusa Zmartwychwstałego nie zobaczymy, gdyż jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia znalazł się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. W bezpośrednim otoczeniu kościoła znajdowały się niegdyś: spichlerz plebański z 1787 r., dawna plebania z przełomu XVIII i XIX w oraz wikarówka. Niestety zostały one rozebrane w 1982, gdyż groziły zawaleniem. 

Na wschód od kościoła rozciąga się cmentarz parafialny, założony prawdopodobnie po 1780 r. Spoczywają na nim m. in. postacie bardzo zasłużone dla golcowskiej społeczności: ks. Tadeusz Świrad - proboszcz tutejszej parafii w latach 1947 - 1978, Adolf Wójcie (1937 - 1995) długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 (na Dole), zaangażowany działacz społeczny, przewodniczący Gminnej Rady Narodowej, Adam Błoński (1946 - 2003) długoletni kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, wzór lekarza i społecznika. Niestety niewiele jest na golcowskim cmentarzu zabytkowych nagrobków. Na uwagę zasługuje jedynie pomnik nagrobkowy Teofila Gierada - jednego z pierwszych nauczycieli w Golcowej, zmarłego w 1901 r. na gruźlicę. 

Z kolei na południe od świątyni, w przysiółku Porąbki obejrzeć można piękną kapliczkę przydrożną w otoczeniu dwóch pomnikowych lip. Ciekawe pod względem architektonicznym kapliczki przydrożne znajdują się ponadto na północny -zachód od kościoła, na samej granicy między Golcową, a Domaradzem oraz około 3 km na południowy-wschód od kościoła w przysiółku Śmiglówka 

Na terenie Golcowej znajduje się też kilka drzew - pomników przyrody. Oprócz wspomnianych lip okalających kapliczkę na Porąbkach pomnikowe lipy znajdują się na terenie tzw. Dworu - miejsca, na którym stał niegdyś dworek zarządcy majątku ziemskiego należącego do biskupów przemyskich, Golcowa stanowiła niegdyś własność biskupią. Dworku już dawno nie ma, ale pozostała po nim nazwa oraz cenne przyrodniczo okazy lip. 

W środkowym odcinku Golcówki, w pobliżu przystanku PKS Porąbki znajduje się ostoja bobrów. 

Na licznych wzgórzach wznoszących się na terenie Golcowej znajdują się liczne, aczkolwiek zupełnie nieznane ogółowi turystów wspaniałe punkty widokowe (m.in. na wspomnianym już wzgórzu U Gościńca (465m n.p.m.) skąd podziwiać można panoramę doliny Stobnicy, pasma Bucznika (476m) między Turzym Polem a Wolą Komborską grupę Suchej Góry (591 m n.p.m.) z widoczną z dala wieżą przekaźnika TV, a w dzień szczególnie dobrej widoczności grupę Tokarni (777m n.p.m.) nad Wolą Piotrową w Beskidzie Niskim oraz Chryszczatej (997 m n.p.m.) w Bieszczadach. Podobnie wspaniałe panoramy obserwować można z przysiółka Nowiny. Ciekawy jest też widok ze wzgórz, na których znajduje się przysiółek Ropa- zobaczyć z nich można grupę Kiczor oraz Brzeżanki (477 m) między Węglówką a Strzyżowem oraz pasmo Wilczego (510 m) między Ujazdami a Blizianką. 

Golcowa może też stanowić znakomity punkt (wyjściowy, pośredni lub końcowy) dla licznych wycieczek pieszych lub rowerowych wiodących wspaniałymi widokowo trasami Pogórza Dynowskiego, bo już na terenie Domaradza zaczyna się cenny przyrodniczo obszar Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, w granicach, którego znajduje się m.in. rezerwat skalny ''Prządki'' w Czarnorzekach, ruiny zamku ''Kamieniec'' na granicy Odrzykonia i Korczyny, podobno tysiącletni dąb ''Poganin'' w Węglówce. Kierując się z przystanku PKS Golcowa - Różanka w kierunku północnym a potem północno - zachodnim możemy dotrzeć przez Magierów, Barycz, Bliziankę i Sołonkę do Babicy koło Rzeszowa. Podobnie malowniczą trasą można przejść z Różanki w kierunku wschodnim przez Przysietnicę, Rudawiec, Jabłonkę, Górę Grabówkę (544 m.n.p.m), Falejówkę, Kopacz (541 m), Trepczę do Sanoka. Warto wiedzieć, że niedaleko, bo zaledwie 10 km od Golcowej w Ujazdach przebiega jeden z głównych szlaków polskich Karpat - Szlak Pogórza Karpackiego, znakowany kolorem żółtym i łączący Próchnik koło Przemyśla z Siedliskami koło Tuchowa w dolinie Białej (woj. małopolskie). Z kolei w sąsiadującej od wschodu z Ujazdami wsi Wyręby obejrzeć możemy autentyczny meteoryt. W graniczącej od północy z Golcową wsi, Gwoźnica Górna zobaczyć można dom - muzeum Juliana Przybosia, a na miejscowym cmentarzu grób poety. We wsi, Blizne, która graniczy z Golcową od południowego - zachodu na uwagę zasługuje kaplica p.w. św. Michała Archanioła wzniesiona na miejscu dawnego kościoła Kapucynów na górze zwanej popularnie Michałkiem, niedaleko granicy z Golcową. W samej wsi znajduje się bezcenny skarb sakralnej architektury drewnianej -kościół p.w. Wszystkich Świętych, wzniesiony przed 1450 r, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. 

Free business joomla templates